CÔNG TY CỔ PHẦN KOVINAS

Địa chỉ: Trung tâm thương mại Gành Hào, Đông Hải, Bạc Liêu.
Hotline: 0943.010.797 – 0913.455.402
Website: https://khobien.com

Email: info@kovinas.com